Đinh lăng (rễ)

0902.195.488

– Là loài thân nhỏ, có chiều cao trung bình từ 0.75 – 1.5m.</div><div>ass=”product-desc my-4 border-bottom py-3″>- Thân nhẵn và không có gai.
– Lá kép và xẻ dài khoảng 20 – 40cm. Lá chét có răng cưa không đều và có mùi thơm nhẹ